Awesome Image

İnşaat malzemeleri sanayisinde, güven sürüyor

Mevsimsellik ile birlikte faaliyetlerin gerilediği Ocak ayında, güven ve beklentilerde iyileşme devam etti. Bu gelişmelerin ardından Bileşik Endeks, geçen yılın Ocak ayına göre 10 puan daha yüksek gerçekleşirken, tüm alt endeksler de geçen yılın Ocak ayının üzerinde kapandı. Raporda, güven ve beklentilerdeki artışın, yaklaşan yeni sezon faaliyetleri için kuvvetli toparlanma işaretleri verdiği belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Ocak 2018 sonuçları açıklandı. Ocak ayında sınırlı ölçüde gerileyen Bileşik Endeks, 98,96 puan olarak gerçekleşti. Mevsimsellik ile birlikte faaliyetler gerilerken güven ve beklentilerde iyileşmenin devam ettiği vurgulanan Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı:

Faaliyetler mevsimselliğin etkisi ile geriledi

Faaliyetlerde beklentilere paralel olarak mevsimsellik ile birlikte tüm alt unsurlarda gerileme yaşandı. İç satışlar ve ihracat birlikte düştü, üretim ve cirolarda da gerileme oldu. Bu gerilemede mevsimselliğin dışında başka bir etken olmaması nedeniyle Şubat ayından itibaren geleneksel toparlanmanın başlaması bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetlerde Ocak ayında bir önceki aya göre gerileme gerçekleşti. Ocak ayında mevsimsellik inşaat faaliyetleri üzerinde en kuvvetli etkisini gösterdi.

Faaliyet endeksi Ocak ayında Aralık ayına göre 1,8 puan düştü. Buna rağmen Ocak ayında faaliyet seviyesi geçen yılın Ocak ayının 15,1 puan üzerine çıktı. Yurtiçi satışlar Ocak ayında önemli ölçüde geriledi. İhracat seviyesi Aralık ayından sonra Ocak ayında da sınırlı ölçüde azaldı. Üretimde mevsimsellik ile düşüş gerçekleşti. Cirolar Ocak ayında iç ve dış satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü. Tahsilat hızındaki gerilemenin ise yavaşlamakla birlikte devam ettiği görüldü.

Güven endeksinde iyileşme Ocak ayında da sürdü

Ocak ayında faaliyetlerin zayıflaması ve jeopolitik alanda yaşanan risklere rağmen güven artışı sektörün kendi dinamiklerinin sağlıklı olduğunu gösterdi. Güven endeksinde, Aralık ayındaki sınırlı artışın ardından Ocak ayında da yine sınırlı bir artış yaşandı. Böylece güvende kademeli ve yavaş bir iyileşme başladı. Ocak ayında güvendeki artış, mevsimsellik ile önemli ölçüde düşen faaliyetlere rağmen gerçekleşti. Güven endeksinde iki ay üst üste yaşanan artışın önemli bulunduğu endekse göre, güven seviyesi bir önceki aya göre 0,5 puan arttı. Böylece güven seviyesi, geçen yılın aynı ayındaki güven seviyesinin 4,7 puan üzerinde kaldı. Uzun süre sonra sınırlı da olsa Aralık ayında artan Türkiye ekonomisine ilişkin güven, Ocak ayında durağanlaştı. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven de Ocak ayında durağan kaldı. İhracat pazarlarına yönelik güven ise Ocak ayında da artışına devam etti. En yüksek güven artışı ihracat pazarlarına yönelik oldu. Güven unsurlarında Aralık ayından sonra Ocak ayında da yaşanan artış, sınırlı da olsa yaklaşan yeni sezon için ümit verdi.

Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde önemli artış

Beklenti endeksinde, Ocak ayındaki kuvvetli mevsimsellik etkisine rağmen artış yaşandı. Sadece iç pazar sipariş beklentileri gerilerken, ihracat siparişleri beklentilerinde hissedilir bir artış gerçekleşti. Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde de artış görüldü. Ocak ayında beklentilerde Aralık ayında olduğu gibi sınırlı bir iyileşme oldu. Ocak ayında faaliyetlerdeki düşüşe ve yaşanan dış politika ile jeopolitik alanındaki önemli gelişmelere rağmen beklentilerdeki iyileşme sektörün dinamiklerinin sağlıklı çalıştığını gösterdi.

Beklenti endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan arttı. Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan daha yüksek gerçekleşti. Beklentiler Ocak ayında geçen yılın aynı döneminin üzerinde kalmaya artarak devam etti.Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler, Ocak ayında durağanlaştı. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler ise Ocak ayında sınırlı ölçüde arttı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler mevsimsellik ile sınırlı ölçüde düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış, Ocak ayında yeniden ivme kazandı ve oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Yeni sezon yaklaşırken önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde önemli artışlar yaşandı.